Reklamace

 

Česká Pošta reklamace poškozené záilky:

Postoupení nároku na náhradu škody se provádí bez postoupení zásilky.

-Vždy reklamuje ten, komu byla zásilka dodána. zásilka byla doručena adresátovi reklamuje adresát adresát odmítl převzetí a zásilka se vrátí odesilateli reklamuje odesílatel.

-V případě, kdy reklamuje adresát zásilka mu zůstává.

- Na základě těchto změn doporučujeme sdělit podavateli, aby informovali adresáty, že pokud bude zásilka jevit známky poškození, aby zásilku nepřijímali a vrátili ji zpět.  

 

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

 

PPL reklamace poškozené záilky:

pro zahájení reklamačního řízení je nezbytně nutné doložit níže uvedené dokumenty: 

1. Kompletně vyplněný Zápis o škodě v elektronické podobě. Formulář naleznete zde.

2. Fotodokumentace zásilky

                  a) celkový pohled na vnější obal

                  b) detail obalu v místě poškození

                  c) adresní etiketa PPL/DHL

                  d) výplně a umístění zboží v balení

                  e) poškozené zboží

                  f) výrobní číslo zboží

Podrobný návod na nafocení naleznete zde.

3. Kopii prodejní faktury/dodacího listu dokládající cenu zboží.

 

Uvedené dokumenty prosím zašlete e-mailem na adresu reklamace@ppl.cz včetně veškerých příloh do 3 pracovních dnů.

Nezapomeňte prosím fotografie zmenšit, aby nám byly v pořádku doručeny. Maximální velikost jedné fotky: 800 kB (max. rozlišení 1280x1024 pixelů).

Maximální velikost e-mailu (Zápis o škodě, Fotodokumentace, Faktura/dodací list): 12 MB

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez kompletních informací nelze zahájit reklamační řízení. Další komunikace o průběhu reklamačního řízení probíhá mezi PPL CZ a odesílatelem/plátcem přepravy.